ติดตามผลปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนแบบ Real Time 10 อันดับล่าสุด

วันที่ 4 มิ.ย. 2566 เวลา น.

ลำดับ
ภาพ เรื่องร้องเรียน สำนัก/กอง สถานะ วันที่แจ้ง วันที่ปิดงาน action
1
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 27 พ.ค. 2566 เวลา 10:11 น.
2
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 26 พ.ค. 2566 เวลา 16:00 น.
3
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 10 พ.ค. 2566 เวลา 08:42 น.
4
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2566 เวลา 17:11 น.
5
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 23 เม.ย. 2566 เวลา 10:14 น.
6
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 20 เม.ย. 2566 เวลา 07:00 น.
7
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 19 เม.ย. 2566 เวลา 07:57 น.
8
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 เม.ย. 2566 เวลา 08:47 น.
9
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 5 เม.ย. 2566 เวลา 15:37 น.
10
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 3 เม.ย. 2566 เวลา 16:07 น.
ดูทั้งหมด